وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین هوش هیجانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی هوش هیجانی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  […]

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت شبکه افزار

Posted

فراگیران محترم شرکت شبکه افزار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  رفتار سازمانی شرکت رایزکو

Posted

پرسنل  محترم  شرکت رایزکو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  رفتار سازمانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

وبینار آموزشی آنلاین اینفو گرافی شرکت افق ماندگار جنوب

Posted

فراگیران محترم شرکت افق ماندگار جنوب برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی اینفو گرافی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                          […]