وبینار آموزشی آنلاین شرکت شیمیایی بهداش

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم   شرکت  شیمیایی بهداش   برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت ریسک روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین   قوانین بیمه و مالیات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین   قوانین بیمه و مالیات  روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آنلاین تحقیق و توسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی …

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین تحقیق وتوسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (R&D) مقدماتی روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                        […]

وبینار آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آنلاین شرکت توزیع دارویی پوراپخش

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم  شرکت پوراپخش  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین   ناوگان انبار و توزیع   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]