وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

Posted

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]