وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  ارتباط موثر در بازاریابی و فروش  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                          […]

جلسه معاونت بیمه ای موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برای مشاهده اطلاعات ورود به جلسه  آنلاین   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                           […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانین بیمه و مالیات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  قوانین بیمه و مالیات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            […]

وبینار آموزشی آنلاین مبارزه با پولشویی

Posted Posted in وبینار آنلاین

پرسنل محترم  شرکت گلرنگ برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین مبارزه با پولشویی   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                         […]