وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت زنجيره تامين scm

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  لجستيك و مديريت زنجيره تامين scm روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین قوانين و مقررات امورگمركي و ترخيص كالا

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانين و مقررات امورگمركي و ترخيص كالا روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]

وبینار آموزشی آنلاین مديريت تحقيق و توسعه بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري R&D

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مديريت تحقيق و توسعه بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري R&D روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر مديران

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمند سازي مسئولين دفاتر مديران   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات (pm تكميلی ) 

Posted

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات (pm تكميلی )  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آموزشی آنلاین مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني شرکت آريوژن فارمد

Posted

فراگیران محترم شرکت آريوژن فارمد   برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                […]

وبینار آموزشی آنلاین  GDP & GSP شرکت ميلان پارس فارمد

Posted

فراگیران محترم شرکت ميلان پارس فارمد  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  GDP & GSP   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      […]