وبینار آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادها

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                        […]

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت بهره وری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بهره وری روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آنلاین متعادل سازی خط تولید

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین متعادل سازی خط تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی مدیریت بحران شرکت اتصال صنعت میانه

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت اتصال صنعت میانه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                        […]

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت برج نور شهرکرد

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت برج نور شهرکرد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                    […]

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت اتصال صنعت میانه

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت اتصال صنعت میانه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری CRM

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری CRM روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

وبینار آموزشی آنلاین تولید و عملیات

Posted Posted in وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تولید و عملیات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             […]