وبینار آموزشی آنلاین مدیریت بهره وری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

Posted

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بهره وری روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                      […]

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت برج نور شهرکرد

Posted

فراگیران محترم شرکت برج نور شهرکرد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                              […]

وبینار آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

Posted

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                    […]

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت اتصال صنعت میانه

Posted

فراگیران محترم شرکت اتصال صنعت میانه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                              […]