عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  آشنايي با بازرسي از دفاتر قانوني در قوانين تامين اجتماعي 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  آشنايي با بازرسي از دفاتر قانوني در قوانين تامين اجتماعي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                               

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول تهيه و تدوين قرار دادها

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تهيه و تدوين قرار دادها   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نويسي و شيوه نگارش نامه هاي اداري

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نويسي و شيوه نگارش نامه هاي اداري  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

فراگیران محترم شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي احتياجات مواد MRP 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي احتياجات مواد MRP  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین ارزيابي عملكرد كاركنان و منابع انساني 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزيابي عملكرد كاركنان و منابع انساني  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مديريت منابع انساني HRM

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت منابع انساني HRM  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین   مهارت های زندگی شرکت رایزکو

فراگیران محترم شرکت رایزکو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین   مهارت های زندگی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی شرکت دیجی پی

فراگیران محترم شرکت دیجی پی  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                               

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تكنيك هاي متقاعدسازي مشتريان 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تكنيك هاي متقاعدسازي مشتريان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  بهداشت روانی در خانواده و جامعه شرکت گاز استان کرمان

فراگیران محترم  شرکت گاز استان کرمان  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  بهداشت روانی در خانواده و جامعه  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                               

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران