عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین آشنایی با روش های کاهش ضایعات در تولید

فراگیران محترم شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  آشنایی با روش های کاهش ضایعات در تولید  روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینارآموزشی آنلاین آشنایی بابازرسی ازدفاتر قانونی درقوانین تامین اجتماعی

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                  

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                      

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت مصرف انرژی

فراگیران محترم شرکت پگاه  برای  مشاهده  اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  مدیریت مصرف انرژی   روی  جزییات  بیشتر  کلیک نمایید                                                                          

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

فراگیران  محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های مصاحبه استخدامی

فراگیران  محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین   تکنیک های مصاحبه استخدامی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره موفق

فراگیران  محترم  برای  مشاهده   اطلاعات  ورود به وبینار  آنلاین  اصول و فنون  مذاکره  موفق   روی   جزییات  بیشتر    کلیک نمایید                                                                      

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین فنون پذیرایی و تشریفات

فراگیران محترم  برای  مشاهده  اطلاعات  ورود به وبینار آنلاین   فنون پذیرایی و تشریفات  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران