عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین جمع داری اموال

فراگیران گرامی  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین جمع داری اموال   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                            

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین طراحی محصول

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                          

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول GMP در صنایع غذایی

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی  آنلاین  اصول GMP در صنایع غذایی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین انتظامات پیشرفته حرفه ای

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادها

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  اصول تهیه و تدوین قراردادها  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین انبارداری نوین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  انبارداری نوین  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین رفتار سازمانی

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  رفتار سازمانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  قوانین کار و تامین اجتماعی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PMتکمیلی)

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PMتکمیلی)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران