عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

پرسنل محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آموزشی آنلاین  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین حقوق و مزاياي كاركنان  شرکت نورا موتور

فراگیران محترم  شرکت نورا موتور  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین حقوق و مزاياي كاركنان     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین نظام پيشنهادات شركت رايزكو

پرسنل محترم شركت رايزكو برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین نظام پيشنهادات   روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین کالیبراسیون شرکت صبا نور

پرسنل محترم شرکت صبانور برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین کالیبراسیون  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشويي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشويي     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین امور اداري و كارگزيني

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین امور اداري و كارگزيني    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینارآموزشی آنلاین فنون پذيرايي و تشريفات شرکت نقش اول کیفیت

پرسنل محترم شرکت نقش اول کیفیت برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین فنون پذيرايي و تشريفات  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار های آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار های  آنلاین  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینارآموزشی آنلاین کمپرسور های صنعتی دانشگاه مازندران

پرسنل محترم دانشگاه مازندران برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآموزشی آنلاین کمپرسور های صنعتی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  قوانین و مقررات مالیاتی شرکت سمن های شهر تهران

فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین و مقررات مالیاتی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار  آموزشی آنلاین  مديريت موجودي انبار و انبارگرداني در مراكز خريد كالاهاي اساسی

پرسنل محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آموزشی آنلاین  مديريت موجودي انبار و انبارگرداني در مراكز خريد كالاهاي اساسی روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي

فراگیران محترم  شرکت نورا موتور  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران