عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین امور رفاهی کارکنان

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین امور رفاهی کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادهای داخلی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادهای داخلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی (KPI)

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی (KPI) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی (HRM)

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی (HRM) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  شناخت قوانین و ضمانت نامه های بانکی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  شناخت قوانین و ضمانت نامه های بانکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی مشتریان  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت هوایار

فراگیران محترم شرکت هوایار برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آئین نگارش و مکاتبات اداری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین راهکارهای تسهیل روند ترخیص کالا در گمرکات کشور

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین راهکارهای تشخیص روند ترخیص کالا در گمرکات کشور روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                   

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران