عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین چگونه از ریزش مشتریان جلوگیری کنیم

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین چگونه از ریزش مشتریان جلوگیری کنیم  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر و زبان بدن در فروش

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  ارتباط موثر و زبان بدن در فروش  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  روشها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  روشها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مهارتهای ارتباط موثر در سازمان

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مهارتهای ارتباط موثر در سازمان  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین برنامه ریزی و کنترل تولید

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین برنامه ریزی و کنترل تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر

وبینار آموزشی آنلاین شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

فراگیران محترم شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ایجاد انگیزه در کارکنان  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                               

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  نیازسنجی آموزشی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نیازسنجی آموزشی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین نظام آراستگی در محیط کار (5S)

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین نظام آراستگی در محیط کار (5S)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت بین المللی بازرسی سیزان

فراگیران محترم شرکت بین المللی بازرسی سیزان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین و مقررات گمرکی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                 

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران