عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین آزمایشگاه سپهر کار هرمز

پرسنل محترم  آزمایشگاه  سپهر کار هرمز  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  روی    جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین شرکت توزیع دارویی پوراپخش

پرسنل محترم  شرکت پوراپخش  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین   ناوگان انبار و توزیع   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین تحقیق و توسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی …

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین تحقیق وتوسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی (R&D) مقدماتی روی  جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی

فراگیران محترم  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینارآنلاین سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی روی جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل نگهبانی و انتظامات

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین آشنایی با قوانین و حقوق قضایی در شغل نگهبانی و انتظامات روی جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین   قوانین بیمه و مالیات

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین   قوانین بیمه و مالیات  روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران