عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مبارزه با پولشویی

پرسنل محترم  شرکت گلرنگ برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین مبارزه با پولشویی   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                        

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

صنایع شهید ستاری

پرسنل محترم صنایع شهید ستاری جهت  دانلود جزوه   مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول سرپرستی

پرسنل محترم  شرکت پگاه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین اصول سرپرستی   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                          

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین جمع داری اموال

فراگیران گرامی  برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین جمع داری اموال   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                            

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین طراحی محصول

پرسنل محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارهای  آنلاین   روی   جزییات بیشتر    کلیک نمایید                                                                          

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول GMP در صنایع غذایی

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی  آنلاین  اصول GMP در صنایع غذایی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تهيه و تنظيم صورتهاي مالي تلفيقي

پرسنل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  تهيه و تنظيم صورتهاي مالي تلفيقي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین انتظامات پیشرفته حرفه ای

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه ای  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آنلاین  اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران