عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

فراگیران محترم کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل کارگری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین روشهای جلب اعتماد مشتری

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین روشهای جلب اعتماد مشتری  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین جبران خدمات و مزایا (با تاکید بر روش هی گروپ)

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین جبران خدمات و مزایا (با تاکید بر روش هی گروپ) روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                               

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره در قراردادها

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره در قراردادها  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مسئولیت کارفرما و حوادث ناشی از کار

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مسئولیت کارفرما و حوادث ناشی از کار روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین مالیاتی در قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین انتظامات پیشرفته حرفه ای

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انتظامات پیشرفته حرفه‌ای روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های کاربردی افزایش فروش

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های کاربردی افزایش فروش روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین بازاریابی و فروش تلفنی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین بازاریابی و فروش تلفنی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                           

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران