عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان     روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و کنترل تولید

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و کنترل تولید    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قانون مبارزه با پولشویی    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  حسابداري حقوق و دستمزد

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  حسابداري حقوق و دستمزد  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  نظام آراستگی 5S 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نظام آراستگی 5S   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

صنایع شهید تهرانی مقدم 

پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه   مدریت ریسک    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ارتباط با مشتري CRM

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ارتباط با مشتري CRM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي و مديريت تداركات (ويژه خطوط توليد و مونتاژ)

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ريزي و مديريت تداركات (ويژه خطوط توليد و مونتاژ)   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                               

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  سیستم ها و روش های کاربردی انبار داری و انبارگردانی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  سیستم ها و روش های کاربردی انبار داری و انبارگردانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  پاور بی آی (Power BI) شرکت فولاد سیرجان

پرسنل محترم شرکت فولادسیرجان برای مشاهده اطلاعات ورودبه وبینار آموزشی آنلاین  پاور بی آی (Power BI)  روی  جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول فنون نمونه برداري و بازرسي نمونه اي   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران