عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی احتیاجات مواد mrp 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی احتیاجات مواد mrp   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اسناد تجاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 

پرسنل  محترم  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اسناد تجاری   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  جمع داری اموال 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  جمع داری اموال   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت اسناد مدارک و فن بایگانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی مجتمع پتروشیمی بوشهر 

پرسنل  محترم  مجتمع پتروشیمی بوشهر  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی  گزارش نویسی و شیوه نگارش اداری شرکت تجارت الکترونیک ایرانخودرو

پرسنل  محترم  شرکت تجارت الکترونیک ایرانخودرو  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی  گزارش نویسی و شیوه نگارش اداری   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول تدارکات و خریدهای داخلی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت تجربه مشتری CEM

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت تجربه مشتری CEM  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت کیفیت جامع TQM

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت کیفیت جامع TQM   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران