عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فيزيكي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول انتظامات و حفاظت فيزيكي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات pm مقدماتي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  طراحي و بهينه سازي سيستم نگهداري و تعميرات pm مقدماتي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                               

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول تداركات و خريد هاي داخلي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تداركات و خريد هاي داخلي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول مديريت و سرپرستي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی شرکت ماشین سازی ویژه

فراگیران محترم شرکت ماشین سازی ویژه  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  انبارداری و انبارگردانی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین لجستيك و مديريت زنجيره تامين(SCM)

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین لجستيك و مديريت زنجيره تامين(SCM)  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مديريت روابط عمومي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مديريت روابط عمومي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین آيين نگارش و مكاتبات اداري 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آيين نگارش و مكاتبات اداري روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین كنترل كيفيت عمومي

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین كنترل كيفيت عمومي روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین توانمند سازي مسئولين دفاتر  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه اي و رفتار سازماني

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اخلاق حرفه اي و رفتار سازماني  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران