عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

صنایع شهید تهرانی مقدم

پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه دوره مهندسی ارزش و هزینه پروژه ها    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

صنایع شهید تهرانی مقدم

پرسنل محترم صنایع شهید تهرانی مقدم  جهت  دانلود جزوه  ایمنی ماشینهای پرس    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  نیازسنجی آموزشی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نیازسنجی آموزشی  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  قانون کار و تامین اجتماعی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قانون کار و تامین اجتماعی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و کنترل تولید

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  برنامه ریزی و کنترل تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                               

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره موفق

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول و فنون مذاکره موفق روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینارآموزشی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جموری اسلامی ایران

فراگیران محترم موسسه کشتیرانی برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مبارزه با پولشویی روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین طبقه بندی مشاغل کارگری

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل کارگری روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران