عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  قوانین و مقررات مالیاتی شرکت سمن های شهر تهران

فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین و مقررات مالیاتی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار  آموزشی آنلاین  مديريت موجودي انبار و انبارگرداني در مراكز خريد كالاهاي اساسی

پرسنل محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار  آموزشی آنلاین  مديريت موجودي انبار و انبارگرداني در مراكز خريد كالاهاي اساسی روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي

فراگیران محترم  شرکت نورا موتور  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانين كار و تامين اجتماعي    روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ضايعات و كاهش هزينه هاي توليد

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ضايعات و كاهش هزينه هاي توليد   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  تكنيك هاي متقاعد سازي مشتريان

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تكنيك هاي متقاعد سازي مشتريان   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مباني مكانيزاسيون و اتوماسيون انبار كالا

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مباني مكانيزاسيون و اتوماسيون انبار كالا روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  نحوه تهیه بودجه و برآورد هزینه ها ستاد سمن های شهر تهران

فراگیران محترم ستاد سمن های شهر تهران  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  نحوه تهیه بودجه و برآورد هزینه ها  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نويسي و شيوه نگارش نامه هاي اداري

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  گزارش نويسي و شيوه نگارش نامه هاي اداري  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  قوانين بيمه و ماليات

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانين بيمه و ماليات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار های آموزشی آنلاین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

پرسنل محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار های آموزشی آنلاین  روی  جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ايمني فرايند psm شرکت بهداش

فراگیران محترم برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مديريت ايمني فرايند psm  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران