عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادها

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت بهره وری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بهره وری روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین متعادل سازی خط تولید

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین متعادل سازی خط تولید  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی مدیریت بحران شرکت اتصال صنعت میانه

فراگیران محترم شرکت اتصال صنعت میانه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بحران  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین کالیبراسیون عمومی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین کالیبراسیون عمومی روی جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت برج نور شهرکرد

فراگیران محترم شرکت برج نور شهرکرد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                   

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت اتصال صنعت میانه

فراگیران محترم شرکت اتصال صنعت میانه برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                             

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری CRM

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری CRM روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تولید و عملیات

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تولید و عملیات  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                            

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  اکسل شرکت کارگزاری بهمن 

فراگیران محترم شرکت کارگزاری بهمن برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اکسل   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی 

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  مدیریت امور اداری و کارگزینی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                        

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران