عناوین آخرین وبینارهای آنلاین آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

فراگیر گرامی لطفا از لیست وبینارهای زیر روی عنوان وبینار و یا روی نام سازمان خود کلیک نموده و جزئیات وبینار خود را مشاهده کرده و روی لینک ورود به وبینار کلیک نمایید . لطفا قبل از ورود به وبینار اینجا کلیک نموده و نرم افزارهای مورد نیاز را نصب نمایید و سپس وارد اطلاعات وبینار شوید ( فراگیرانی که نرم افزارهای وبینار را نصب کرده اند نیازی به نصب مجدد نمیباشد ) در صورت نیاز به پشتیبانی اینجا کلیک نمایید 

وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین متعادل سازی خطوط تولید

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین متعادل سازی خطوط تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین حسابداری خزانه و امور تنخواه گردانی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  حسابداری خزانه و امور تنخواه گردانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تکنیکهای کاربردی در دیجیتال مارکتینگ

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آنلاین تکنیکهای کاربردی در دیجیتال مارکتینگ روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت بیمه آسیا

فراگیران محترم شرکت بیمه آسیا برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قانون کار و تامین اجتماعی  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                 

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین اصول تهیه و تدوین قراردادها

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  اصول تهیه و تدوین قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین طبقه بندی مشاغل  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                           

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی

فراگیران محترم برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینارآنلاین سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی روی جزییات بیشتر  کلیک نمایید                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                         

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت ماشین سازی تاشا

فراگیران محترم شرکت ماشین سازی تاشا برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین اکسل پیشرفته  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش   روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                       

جزئیات بیشتر
وبینار آنلاین
پشتیبانی سایت

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین حقوق تجارت  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                     

جزئیات بیشتر

پشتیبانی سایت

شماره تلفن پشتیبانی سایت  : 88490184  و یا 88310113 الی 19 داخلی 250 و 234 

برخی از مشتریان وبینارهای آنلاین مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران