وبینار آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت بهره وری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدیریت بهره وری روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری شرکت برج نور شهرکرد

وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت برج نور شهرکرد برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید                                                              […]

Read more >

وبینار آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت ضایعات و کاهش هزینه های تولید روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                    […]

Read more >