وبینار آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین قوانین مالیاتی در قراردادها روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                            […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین راهکارهای تسهیل روند ترخیص کالا در گمرکات کشور

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین راهکارهای تشخیص روند ترخیص کالا در گمرکات کشور روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                    […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

وبینار آنلاین

فراگیران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان برای مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های متقاعدسازی مشتریان  روی جزییات بیشتر کلیک نمایید.                                                                    […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت‌ امور اداری و کارگزینی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت امور اداری و کارگزینی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                          […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین تکنیک های جذب و نگهداشت کارکنان روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                        […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین چگونگی ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین چگونگی ارزش گذاری کالاهای وارداتی در گمرک و مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                          […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید.                                                                      […]

Read more >

وبینار آموزشی آنلاین قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها

وبینار آنلاین

فراگیران محترم  برای  مشاهده اطلاعات ورود به وبینار آموزشی آنلاین  قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادها  روی   جزییات بیشتر   کلیک نمایید                                                                    […]

Read more >